Nytt nummer av ”KFA nytt”

Ny upplaga av KFA nytt idag med en ny intressant artikelserie om datorstyrda leder. Lite föråldrad information möjligen. Men mycket intressant då det är den första oberoende artikelserie jag sett som går igenom C-Leg, Rheo, m.fl. jämförda med varandra.

Det som också är – om inte mer intressan – är att man börjar ta upp vår rätt till information om vad som finns på marknaden samt rätt att få prova olika alternativ innan vi väljer vilken vi vill gå med.

Det skall bli mycket intressant att följa denna artikel serie.

Angående KFA – det behövs fler medlemmar! Om du inte redan är medlem som familj till eller amputerad så bör du överväga medlemskap. Även intresserade kan vara stödmedlemmar och företag kan sponsra eller stödja.

Detta behövs för att påverka! Det är uppenbart att detta behövs när rapporter om okunskap och brist på förståelse inom vård och omsorg – kommer tätare och tätare – gällande oss amputerade.

Bild lånad från KFA hemsida