Projekt

Stående projekt för mig är givetvis mitt företag och att bygga upp det som en internetbaserad tjänsteleverantör. Utöver detta arbetar jag även med andra projekt.

  • Rådgivare åt olika internationella friskvårdsprojekt.
  • System för att säkerställa rätt hjälpmedel i förhållande till aktivitetsnivå för rörelsehinder.
  • Nytt företag baserat på iden att hjälpa människor och familjer ut i vår natur.
  • Företagside baserat på att hjälpa rörelsehindrade att få tillgång till vår natur för återhämtning, träning och bättre levene.
  • Uthyrnings rörelse för fritidsutrustning.