Matteus

MatteusVattenBus

Matteus min yngsta pojke är en 2008:a. Matteus är en praktisk, tänkare på många sätt, med detta menar jag att när man berättar något nytt för Matteus så måste han ofta ta sig en funderare för att lista ut vad man egentligen menade. Väldigt ofta resulterar detta att Matteus måste prova saker praktiskt, och det kan ibland visa sig vara en utmaning. Matteus är ofta också väldigt bokstavlig, och har svårt för uttryck som exempelvis ”Bo ur en väska.”… ”Men pappa, man kan ju inte bo i en väska!”

Matteus är oerhört glad för djur och insekter, han bryr sig inte mycket om ifall han blir biten eller stucken, utan är lika glad för att hålla humlan eller ormen i alla fall. Han brukar också alltid skylla på sig själv om han blir stucken, ”det var inte humlans fel, jag höll för hårt i den.”