Vecka 7 sammanställning av meningar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Om jag accepterar mina rädslor…
 • Om jag förnekar och förskjuter mina rädslor…
 • Om jag accepterar mina smärtor…
 • Om jag förnekar och förskjuter mina smärtor…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • Sluta bygga mörka scenarier för att skydda mig mot mina rädslor och smärtor. Då skapar det en mental mardröm som växer större, större och aldrig tar slut.
 • Lär mig se vad som är verkligt, hantera det som är inom mitt område av inflytande och lägger andra scener och tankemönster åt sidan.
 • Lär mig identifiera vilka andra känslor som gömmer sig bakom rädsla och smärta samt lära mig sätta namn på dem.
 • Sluta ge andra ansvar för det som smärtar och försöka se det som lärdomar de gett mig (gåvor) mer än att de är elaka, dumma och oförstående.
 • Lev nu, inte då, inte sen… Ta alla chanser i nuet!
 • Tag ansvar… ju mer ansvar jag tar ju mer inflytande får jag! (Varning! ansvar utan mandat och resurser som har ett krav på resultat leder till stress. – Sebastian)
 • Bygg ljusa scenarier!
 • Tag lärdom av rädsla smärta och låt dem hjälpa mig växa. (Gå igenom, inte under, över eller runt. – Marie)
 • Prioritera det glada och positiva speciellt i mörkret!
 • Lyssna empatiskt på andra och lär av deras rädslor och smärtor.
 • Skapa ett mentalt väntrum för tankar och känslor, tills jag har möjlighet att reflektera eller meditera runt dem. ”Hej besvikelse vad roligt att se dig igen gamle vän, samtidigt har jag lite dåligt med tid just nu. Sätt dig gärna i väntrummet så kan vi prata när jag har tid.”

Kommentarer:

Jag har funderingar på att börja med reflektionsmeningar på kvällen med för att ytterligare öka medvetandet runt det jag under dagen skall belysa. Det skapar en tanke på att man skall återkoppla senare och därmed komma ihåg och tänka på hur man hanterar i situationer i lyset av att man skall beskriva det sedan också. Dessa skulle kunna se ut som nedan.

 • När jag reflekterar över hur jag hanterar mina rädslor…
 • När jag reflekterar över hur jag hanterar mina smärtor…