Vecka 3 sammanställning av meningar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

  • Om jag hanterar lyssnande som en kreativ handling…
  • Om jag uppmärksammar hur andra påverkas av kvaliteten i mitt lyssnande…
  • Om jag medför mer medvetande till mina interaktioner med andra idag…
  • Om jag förbinder mig vid att hantera människor rättvist, generöst, tolerant och välvilligt..

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

  • Lär mig lyssna bättre och tar in hela personen jag lyssnar på inklusive viktigt de säger,kroppsspråk och utseende på ett sätt att jag lägger det på minnet och kan reflektera över det senare och mentalt gå igenom samtalet med bilder mentalt.
  • Om jag lär mig mer om känslor, uttryck, kroppsspråk och hur jag upplevs så kan jag bli en bättre vän, pappa, partner och människa som lättare ger konstruktivt beröm.
  • Om jag slutar undvika relationer och saker, lär mig vara mer förstående och empatisk samt aktivt letar nya kontakter och vänner.
  • Om jag börjar vara tydlig med mina känslor och behov så att jag slutar känna mig oärlig och i underläge. Samt börjar hantera alla välvilligt och respektfullt även jobbiga förhållanden och inte minst mig själv.
  • Om jag verkligen börjar hantera MX med respekt, empati och vänlighet även när jag tycker mig ha anledning att ej göra det. Detta utan att gömma vad jag känner och tycker.
  • Om jag lär mig känna mitt sanna jag, lär mig vara respektfull och förlåtande mot mig själv. Samt förväntar mig det av den omgivning jag väljer att ha runt mig.