Vecka 2 sammanställning av meningar

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

  • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina viktigaste relationer…
  • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina osäkerheter…
  • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina djupaste behov och önskningar…
  • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina känslor…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

  • Om jag verkligen försöker förstå andra.
  • Om jag slutade med sarkasm.
  • Om jag var noga med att ge konstruktivt beröm.
  • Om jag uppmärksammar mina osäkerheter, lyfter fram dem i ljuset, skriver ner dem och reflekterar över dem.
  • Om jag är öppen med mina behov och önskemål även om de är skämmiga.
  • Om jag ökade kontakten med mig själv så att jag slutar låta mig sabotera för mig själv.