Vecka 6 sammanställning av menignar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Om jag ville höja min självkänsla idag, så kan jag…
 • Om jag accepterar mina känslor mer…
 • Om jag förnekar och förskjuter mina känslor…
 • Om jag accepterar mina tankar mer…
 • Om jag förnekar eller förskjuter mina tankar…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • lever mitt liv, accepterar hur saker är och lever i nuet.
 • skapar visioner privat, professionellt och för företaget.
 • aktivt letar lösningar och tillfällen för att leva mer socialt och träffa fler människor.
 • accepterar mig själv, mina tankar, principer och känslor och börjar bli fullt, nästan brutalt öppen med dem och vem jag är samt vill vara.
 • börjar meditera efter dålda anledningar till känslor, tankar och principer. För att styra/guida dessa istället för att styras av dem.
 • Börjar lyssna empatiskt utan att sitta och fundera på svar eller leta egna associationer. Hitta sett att lyssna som inte automatiskt innebär att jag håller med. Vara tydlig utan att vara fördömande.
 • Sluta ta ansvar för andras känslor och sluta skydda dem, mig eller andra från deras konsekvenser.
 • Sluta hänga kvar i hur andra möjligen reagerat på saker jag redan sagt, så länge jag uttrycker mig ärligt och rakt.

Kommentarer:

Jag var iväg på emotional clearing hos Sebastian Amseldus på Adito AB vilket var en mycket annorlunda upplevelse. Jag har efter det känt ett helt annat känslomässigt lugn, fortfarande med samma besvikelser, frustrationer etc som jag brottats med sedan separationen. Men nu med ett helt annat sätt att hantera det som är mycket lugnare och mer kontrollerat. Jag kan definitivt rekommendera den upplevelsen, som handlar om en guidad meditation där man följer starka känslor tillbaka i tiden för att se hur de förstärkts genom åren och på det viset tar bort dessa kopplingar mentalt. Enkelt uttryckt så kan man säga att när en sak händer som upprör en läggs normalt alla tidigare liknande sådana tillfällen också i den känslan och förstärker den, men genom att göra detta får tar man bort och löser upp dessa kopplingar. Har inte beslutat helt ännu vad jag tror fullt ut (traditionellt har jag alltid tagit avstånd från sådant jag upplevt som lite flummigt.). Men efter denna upplevelsen är jag definitivt intresserad av att utforska denna sidan mer.

 

 

Vecka 5 sammanställning av meningar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Att vara mer acceptant runt min kropp…
 • Att förneka eller förskjuta min kropp…
 • Att förneka eller förskjuta mina konflikter…
 • Att acceptera allt som är jag mer…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • Lägger tid på att se min kropp som den är, spegeltid för att lära mig gilla allt samt se vad som kan arbetas på och rättas till, och acceptera det som är som det är.
 • Lära mig vara helt öppen med allt jag är, känner, tänker, etc. Ärlig och öppen mot mig själv och andra.
 • Äta rätt och nyttigt.
 • Tränar målinriktat för att nå de mål och ändra det jag vill med min kropp.
 • Lär mig klä mig och presentera mig själv bättre.
 • slutar undvika konflikter och istället lär mig bli bra på att hantera dem. (Win-win or no deal).
 • Tillåter mig själv att vara ledsen, arg… vad jag nu känner. Så att dessa känslor inte styr mitt handlande.
 • skapar och sammanställer visioner och principer att leva efter, skriver ner dem och skapar rutiner för att fortsätta utveckla dem.
 • Skapar meningar för att reflektera över mitt fallerade äktenskap. Fel, rätt och vad som kunde hanterats annorlunda.
 • om jag anstränger mig runt att förstå MX från dennes eget perspektiv.
 • Börjar ta ansvar för allt jag äger helt eller del i (situationer och känslor). Slutar skylla ifrån mig, förlåter mig själv och slutar låta mina tidigare misstag definiera mig. Det jag skyller på andra är ofta undermedvetet en reflektion av hur jag ser mig själv.
 • söker ett inre lugn och är tydlig med vad jag behöver av andra.

Vecka 4 sammanställning av meningar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Om jag medför mer självkänsla i mina aktiviteter idag…
 • Om jag medför mer självkänsla i mina möten med människor idag…
 • Om jag accepterar mig själv fem procent mer idag…
 • Om jag är mer självacceptant även när jag gör misstag…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • Så skall jag vara respektfull och förlåtande mot mig själv. Acceptera alla sidor och känslor jag har och våga visa och stå för dem öppet, detta även när jag tycker de är jobbiga och inte vill kännas vid dem.
 • Jag skall inte förutse problem och olycka utan hantera dem först när de dyker upp. Istället skall jag förutse lycka och välgång.
 • Jag skall sluta skylla ifrån mig och både äga och ta ansvar fullt ansvar för sådant jag vill ändra på.
 • Jag skall förutse förståelse och respekt från andra.
 • Jag skall lyssna mer och prata mindre. Prata för mig kan ofta vara ett sätt att söka bekräftelse.
 • Jag skall ta hand om min kropp, utseende, hus och barn.
 • Jag skall sluta ta ansvar för andra och sluta tänka att deras handlingar sätter mig i dålig dager.

Vecka 3 sammanställning av meningar.

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Om jag hanterar lyssnande som en kreativ handling…
 • Om jag uppmärksammar hur andra påverkas av kvaliteten i mitt lyssnande…
 • Om jag medför mer medvetande till mina interaktioner med andra idag…
 • Om jag förbinder mig vid att hantera människor rättvist, generöst, tolerant och välvilligt..

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • Lär mig lyssna bättre och tar in hela personen jag lyssnar på inklusive viktigt de säger,kroppsspråk och utseende på ett sätt att jag lägger det på minnet och kan reflektera över det senare och mentalt gå igenom samtalet med bilder mentalt.
 • Om jag lär mig mer om känslor, uttryck, kroppsspråk och hur jag upplevs så kan jag bli en bättre vän, pappa, partner och människa som lättare ger konstruktivt beröm.
 • Om jag slutar undvika relationer och saker, lär mig vara mer förstående och empatisk samt aktivt letar nya kontakter och vänner.
 • Om jag börjar vara tydlig med mina känslor och behov så att jag slutar känna mig oärlig och i underläge. Samt börjar hantera alla välvilligt och respektfullt även jobbiga förhållanden och inte minst mig själv.
 • Om jag verkligen börjar hantera MX med respekt, empati och vänlighet även när jag tycker mig ha anledning att ej göra det. Detta utan att gömma vad jag känner och tycker.
 • Om jag lär mig känna mitt sanna jag, lär mig vara respektfull och förlåtande mot mig själv. Samt förväntar mig det av den omgivning jag väljer att ha runt mig.

 

Vecka 2 sammanställning av meningar

Sammanställning av meningar för byggnad av självkänsla, från Nathaniel Brandens bok Six pillars of self-esteem.

Veckans meningar var:

 • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina viktigaste relationer…
 • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina osäkerheter…
 • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina djupaste behov och önskningar…
 • Om jag medför fem procent mer uppmärksamhet och medvetenhet till mina känslor…

Om något av det jag skrev denna vecka var sant så kan det vara hjälpsamt om jag…

 • Om jag verkligen försöker förstå andra.
 • Om jag slutade med sarkasm.
 • Om jag var noga med att ge konstruktivt beröm.
 • Om jag uppmärksammar mina osäkerheter, lyfter fram dem i ljuset, skriver ner dem och reflekterar över dem.
 • Om jag är öppen med mina behov och önskemål även om de är skämmiga.
 • Om jag ökade kontakten med mig själv så att jag slutar låta mig sabotera för mig själv.