Självkänslans sex pelare – av Nathaniel Branden

I slutet på förra året så läste jag en bok, eller rättare lyssnade jag på en bok av Nathaniel Branden som handlade om självkänsla och också om hur man bygger upp den. Jag kommer att sätta datumet på denna posten till när jag bärjade men i skrivande stund är jag egentligen på vecka 7 och datumet är 150129.

Boken i fråga heter ”Six pillars of self-esteem”.

 

SixPillarsOfSelfEsteem

Nathaniel rekommenderar att använda meningsstammar (påbörjade meningar) som man sedan slutför sex till tio gånger varje morgon och kväll, samt sammanfattar i slutet av veckan.

Varför självkänsla?

För mig är självkänsla något som är oerhört viktigt och som jag under åren sett många ha en brist på inklusive mig själv under perioder. Med självkänsla menar jag inte direkt självförtroende som kan vara påklistrat eller ett vanemönster, utan jag menar det som man tycker om sig själv när man är ensam. Eller kanske inte ens vet att man tycker om sig själv på ett medvetet plan men som guidar en genom världen och hjälper en bygga sin inre bild av hur världen är. Exempelvis så förefaller det som om människor med en god självkänsla har en väldig tur att råka ut för sådant som får dem att bli glada och må bra. Detta ligger i att ifall man förväntar sig det av världen och känner att man förtjänar detta så är det också det man skapar runt omkring sig. På samma sätt ser jag om och om hur många inte tycker att de förtjänar lycka och då gång på gång saboterar sådant som kan göra dem glada eller ta dem till nästa steg. Jag har själv varit i denna sitsen där jag inte omedvetet känner att jag förtjänar en viss glädje och där det har gjort att jag omedvetet tryckt bort människor som kunnat erbjuda mig det, samtidigt som jag i mitt medvetna sett dem som problemet och att de håller mig tillbaka. Jag misstänker att många kan känna igen sig i att det har hänt någon gång eller där man i alla fall kan misstänka att man är en del av problemet även om man inte vill erkänna det. Så därav tycker jag självkänsla är oerhört viktigt för mig, då jag inte vill motarbeta mig själv och för att jag inte vill låta orättvisa känslor, tankar och principer styra min möjlighet till framgång och lycka.

De sex pelarna som Nathaniel pekar på i sin bok är:

 1. Att leva medvetet.
 2. Att odla en självacceptans.
 3. Att ta personligt ansvar.
 4. Att vara själv-bekräftande och bestämd.
 5. Att leva målmedvetet.
 6. Att odla en personlig integritet.

Hur jag gjorde:

Jag valde att jag skulle prova på Nathaniels sätt att arbeta med meningar och började med en testvecka 141212.

Det gick till på följande sätt, var morgon skrev jag sex till tio ändelser till följande meningar (är lite bekväm så jag gjorde mestadels sex).

Morgon:
 • Att leva självmedvetet innebär för mig att…
 • Om jag ser till att vara fem procent mer medveten i mina förehavanden idag…
 • Om jag är mer medveten runt hur jag är mot andra idag…
 • Om jag bidrar till fem procent mer medvetenhet i mina viktigaste relationer idag…
Kväll:
 • När jag reflekterar över hur jag skulle känna mig om jag levde mer medvetet…
 • När jag reflekterar över vad som händer om jag är fem procent mer medveten i mina förehavanden…
 • När jag reflekterar över vad det innebär om jag är fem procent mer medveten i mina viktigaste relationer…
Veckoslut:
 • Om något av vad jag skrivit denna veckan är sant så kan det vara till hjälp om jag…
Hur gör man?:

Var dag skriver man som sagt sex till tio ändelser, precis som de dyker upp i huvudet. De behöver inte vara logiska och det gör inget att du upprepar dig så länge du skriver det som dyker upp i huvudet i snabb takt. Var session bör inte ta mer än 10 minuter för då tänker man för mycket (detta har jag själv svårt med). Jag har också lagt märke till att det bästa är att skriva som distinkta handlingar.

Läs sedan inte igenom vad du skrivit fören du gör din veckosammanställning. När det är dags för veckosammanställningen så läser du igenom vad du skrivit och skriver ned alla saker du känner att du kan göra för att uppnå det som du ser som positivt utifrån dina nedskrivna tankar i veckan.

Exempel:

 • Att leva självmedvetet innebär för mig att… aktivt välja att vara intresserad av min omvärld.
 • Om jag ser till att vara fem procent mer medveten i mina förehavanden idag… så är jag noga med att ta personligt ansvar för saker jag äger del i och lägger det inte på andra.
 • Om jag är mer medveten runt hur jag är mot andra idag… så slutar jag förmedla vad jag tycker om dem innan jag förstått hur de ser sig själva och mig.
 • Om jag bidrar till fem procent mer medvetenhet i mina viktigaste relationer idag… så ger jag konstruktivt beröm ofta och slutar upp med kritik så mycket jag kan.
 • När jag reflekterar över hur jag skulle känna mig om jag levde mer medvetet… så känns det som om jag förstod andra och världen runt mig bättre.
 • När jag reflekterar över vad som händer om jag är fem procent mer medveten i mina förehavanden… så ser jag att jag kommer få tillfälle att förverkliga fler idéer.
 • När jag reflekterar över vad det innebär om jag är fem procent mer medveten i mina viktigaste relationer… tänker jag att jag kommer lära mig mycket mer om vem jag är genom att förstå dem bättre.