Samanfoga nerver med din protes

Tänk möjligheterna om läkare i framtiden kan koppla ihop dina nerver med protesen i båda riktningar, att känna marken under foten igen när man går så väl som att vicka på foten 🙂

Detta ligger givetvis långt fram, men ett genombrott har gjorts i nedan artikel.

Artikel: The prostetic breakthrough that could fuse nerves with fake limbs

Själv har jag min knäskål kvar och kan röra den, och har länge undrat varför man inte kan koppla knäleden till denna, och med en motoriserad sådan få i princip full kontroll. Man med de dåliga batteritider knäleder har så har jag inte forskat mer i det, dessutom är det få som amputerats på det viset så jag tror nog marknaden är väl liten.

I vilket fall ger ovan typ av genombrott en intressant framtid.